• stelkom slike za glavo izrez eng Page 1
  • stelkom slike za glavo izrez eng Page 2
  • stelkom eng Page 3
  • stelkom eng Page 4

Ethernet VPN-povezave

Oddaja optičnih vodov v najem

Stelkom v svojem izboru ponuja tudi najem VPN-povezav tipa L2 Ethernet (pure ETH). Tehnologija Ethernet omogoča uporabniku varen, zanesljiv in transparenten prenos podatkov, z možnostjo spremljanje SLA-parametrov med dvema točkama.

Povezavo Ethernet VPN lahko vzpostavimo prek različnih domačih in tujih operaterjev, ki uporabljajo protokole Ethernet.

Več o Ethernet VPN povezavah...

Stelkom d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | Slovenija