• stelkom slike za glavo izrez eng Page 1
  • stelkom slike za glavo izrez eng Page 2
  • stelkom eng Page 3
  • stelkom eng Page 4

IP- in VPN- povezave

Povezave L3 IP VPN omogočajo povezovanje več oddaljenih enot podjetja v navidezno zasebno omrežje preko omrežja IP/MPLS. Promet uporabnika znotraj omrežja IP/MPLS je logično ločen od ostalih uporabnikov in zato lahko uporablja poljubno IP-naslavljanje (zasebni IP-naslovi). Usmerjanje med lokacijami uporabnikov je omogočeno s pomočjo statičnega usmerjanja ali z uporabo usmerjevalnih protokolov.

Prednosti:

  • visoko zmogljivo transportno omrežje v topologiji zanke – visoka zanesljivost,
  • visoke prenosne hitrosti – do 10 Gbit/s,
  • optični ali električni uporabniški vmesniki 10/100/1000/10 GbE,
  • simetričnost povezav,
  • visoka varnost,
  • vpogled v parametre povezave (kakovost storitve),
  • fleksibilnost – možnost dodajanja novih povezav k obstoječim.

Stelkom d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | Slovenija