• stelkom banner-1
  • stelkom banner-2
  • stelkom banner-3
  • stelkom banner-4

Cenik

Ker smo orientirani izključno na poslovni segment odjemalcev, kreiramo rešitve po meri naročnikov. Končna cena je vedno preplet treh najpomembnejših spremenljivk:

  • storitve, ki jo naročnik želi,

  • višine investicije za zagotovitev storitve na lokaciji naročnika in

  • obdobja vezave naročnika.


Znotraj tega skušamo biti kar najbolj fleksibilni, saj si želimo dogovoriti prodajne pogoje, ki so najsprejemljivejši za naročnika.

Stelkom d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | Slovenija