• stelkom banner-1
  • stelkom banner-2
  • stelkom banner-3
  • stelkom banner-4

Osebna izkaznica

Daljši naziv: Stelkom - telekomunikacije in storitve d.o.o.
Krajši naziv: Stelkom d.o.o.
Špruha 19
SI-1236 Trzin

št. reg. vložka: 061/13771400
leto ustanovitve: 2002

matična številka: 1807099
identifikacijska št. za DDV: SI46536337
davčna številka: 46536337

transakcijski računi:
24203-9004824741 Raiffeisen Banka, d.d.
05100-8011943020 Abanka Vipa, d.d.
35001-0000723920 BKS Bank AG

osnovna dejavnost: telekomunikacije
klasifikacija dejavnosti: 61.100
oblika organiziranosti: družba z omejeno odgovornostjo
osnovni kapital: 914.960,00 EUR
število zaposlenih: 25

Kje se nahajamo: 

 

Lastniška struktura

Graf

Stelkom d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | Slovenija