• stelkom banner-1
  • stelkom banner-2
  • stelkom banner-3
  • stelkom banner-4

Omrežje

OPTIČNO OMREŽJE

Zagotavljamo storitve na najkakovostnejšem optičnem omrežju, ki skupaj z visoko razvitim sistemom vodenja in nadzora zagotavlja najvišji profesionalni nivo storitve. Je informacija, da to optično omrežje primarno služi vodenju energetskega sistema Republike Slovenije, za vas dovoljšen dokaz o njegovi kakovosti?

Po zraku (na daljnovodih) in pod zemljo (po energetski kanalizaciji) se prepleta več kot 2.500 km optičnih kablov, katerih poti so popolnoma neodvisne od omrežij ostalih ponudnikov. Optično omrežje stalno povečujemo in nadgrajujemo z novimi povezavami ter s sodobno aktivno opremo. Zanesljivost delovanja zagotavljamo z uporabo najsodobnejših tehnologih prenosa (SDH, IP MPLS, DWDM), ki delujejo v obliki optičnih zank. Podvojenost ali ščitenja prenosa storitev po dveh neodvisnih optičnih poteh zagotavlja nemoteno delovanje sistema pri naših strankah.
Pasovne širine, ki jih lahko zagotavljamo so v razponu od najmanj 1 Mbit/s do največ N X 10 Gbit/s, vedno simetrično.

Tako imenovanega »best efforta« ne poznamo. Naše storitve  pa niso omejene samo na slovenski trg. Mednarodno povezljivost komunikacijskih omrežij zagotavljamo ob tesnem sodelovanju z operaterji v regiji (Telekom Austria, Turk Telekom, Interroute, s hrvaškim HT-jem, italijanskim Windom).

BREZŽIČNO OMREŽJE

Vzporedno z graditvijo optičnega omrežja  smo v preteklih letih zgradili še zmogljivo širokopasovno brezžično omrežje. S 25 baznimi postajami kakovostno pokrivamo vsa večja mesta in dobršen del podeželja Republike Slovenije. Kakovostno omrežje omogoča visoke prenosne kapacitete in različne vrste storitev. Geografsko odmaknjenim strankam ga pogosto ponudimo kot prvo izbiro ali odlično alternativo obstoječim ADSL- in VDSL-rešitvam omejenih pasovnih širin drugih ponudnikov ali pa za sekundarno povezavo tistim, ki imajo primarno povezavo na optiki.

Stelkom d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | Slovenija