• stelkom banner-1
  • stelkom banner-2
  • stelkom banner-3
  • stelkom banner-4

Ethernet VPN-povezave

Povezave Ethernet na L2-nivoju z vmesniki kapacitete 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s in 10 Gbit/s omogočajo transparenten prenos podatkov med dvema točkama (point to point) po omrežju Elektro gospodarstva. Ethernet temelji na protokolu IEEE 802.3 in IEEE 802.1. Omrežje Ethernet omogoča enostavno nadgradnjo v smislu propustnosti, visoko razpoložljivost pri obročni ali zvezdasti topologiji omrežja in s tem visoko varnost prenosa podatkov za uporabnike, ki za svoje delo zahtevajo zanesljiv ter varen prenos podatkov med dvema točkama.

Prednosti:

  • uporaba visoko razpoložljivega omrežja Ethernet za zagotavljanje VPN-povezav,
  • varnost in zasebnost VPN-povezav (navidezno zasebnih omrežij),
  • medsebojna neodvisnost različnih VPN-povezav,
  • zagotovljena bitna zmogljivost VPN-povezav v omrežju,
  • stalna VPN-povezava z zagotovljenimi SLA-parametri VPN-povezav,
  • možnost najema zveze VPN Ethernet IEEE 802.1Q (ad, ah).

Stelkom d.o.o. | Špruha 19, 1236 Trzin | Slovenija