vstop na mednarodno tržišče z vzpostavitvijo vozlišča na velikem mednarodnem stičišču – Dunaju. Vzpostavitev brezžičnega širokopasovnega radijskega omrežja na območjih z največjo gostoto poseljenosti.