+386 1 620 22 00
info@stelkom.si

Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti vsebuje informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja podjetje Stelkom d.o.o. (v nadaljevanju tudi upravljavec osebnih podatkov ali upravljavec), kot je to podrobneje opredeljeno spodaj.

Vabimo vas, da si politiko pozorno preberete.

Stelkom d.o.o. v tej politiki zasebnosti v kadrovske namene podrobneje opredeljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja za:

 • naročnike storitev,
 • potencialne naročnike,
 • uporabnike spletne strani in
 • prejemnike e-novic.

V tej politiki zasebnosti najdete informacije o:

 • upravljavcu osebnih podatkov in kako ga lahko kontaktirate,
 • vrstah osebnih podatkov, ki jih obdelujemo,
 • namenih obdelave osebnih podatkov,
 • pravnih podlagah obdelave,
 • uporabnikih osebnih podatkov,
 • obdobju hrambe,
 • varovanju osebnih podatkov in
 • vaših pravicah povezanih z obdelavo.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je:

Stelkom d.o.o.
Špruha 19
1234 Trzin

Upravljavca osebnih podatkov lahko kadarkoli kontaktirate glede vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na: info@stelkom.si.

Obdelava osebnih podatkov

Pri upravljavcu vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi ustrezne pravne podlage in vnaprej opredeljenih, zakonitih namenov. V tem poglavju najdete podatke o tem katere vrste osebnih podatkov obdelujemo, za kakšne namene in na kateri pravni podlagi. Roki hrambe za posamezen namen so opredeljeni v ločenem poglavju.

Kako pridobite moje osebne podatke?

Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno od vas. Tako lahko npr. podatke pridobimo, ko se prijavite na naše e-novice ali pa sklenete z nami pogodbo za nudenje storitev. Določene podatke pridobimo tudi posredno, preko uporabe naše spletne strani oz. prejemanja prilagojenih e-novic (npr. zbiranje informacij o vaši interakciji s poslanimi e-novicami).

Posredovanje osebnih podatkov je za vas obvezno le, kadar tako določa zakon. V preostalih primerih posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, vendar pa določenih aktivnosti ne moremo izvesti brez obdelave osebnih podatkov.

Pomembno je, da so vsi podatki, ki jih obdelujemo, točni, celoviti in ažurni. Trudimo se, da bi zagotovili celovite podatke, kljub temu pa vas naprošamo, da nas o vsakršni spremembi vaših osebnih podatkov nemudoma obvestite.

Katere so veljavne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke obdelujemo na ustrezni pravni podlagi, pri čemer imamo na voljo naslednje pravne podlage:

 • Zakonodaja; vaše podatke lahko obdelujemo kadar od nas tako zahteva veljavna zakonodaja.
 • Pogodbeni odnos; kadar podatke potrebujemo za sklenitev oz. izpolnitev določene pogodbe, lahko obdelujemo osebne podatke.
 • Zakoniti interes; vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov. Kadar bomo osebne podatke obdelovali na podlagi naših zakonitih interesov, bo to posebej opredeljeno v tej politiki.
 • Vaša privolitev; osebne podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše privolitve. Nikoli ne bomo domnevali, da ste v obdelavo privolili temveč bomo oblikovali jasno možnost privolitve. Vsako privolitev lahko kadarkoli prekličete brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas.

Kako poteka obdelava osebnih podatkov pri upravljavcu?

Znotraj tega poglavja najdete namene obdelave, pravne podlage in vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, za izpolnitev posameznega namena. Vedno skrbimo za to, da zberemo najmanjši možen obseg osebnih podatkov, ki ga potrebujemo, za dosego posameznega namena.

Nameni obdelave osebnih podatkov pri upravljavcu:

Namen Pravna podlaga Vrste osebnih podatkov
Sklenitev in izvrševanje pogodb o nudenju storitev Pogodbeni odnos Ime in priimek skrbnika pogodbe, podjetje, naziv delovnega mesta, kontaktni podatki, podatki potrebni za izvajanje storitev
Komunikacija s potencialnimi naročniki, vključno z izdelavo ponudb Predpogodbeni odnos Ime in priimek, podjetje, kontaktni podatki
Komunikacija s posamezniki na podlagi vašega povpraševanja Zakoniti interes učinkovite komunikacije s potencialnimi naročniki Ime in priimek, podjetje, kontaktni podatki
Za pošiljanje e-novic našim naročnikom Zakon Ime in priimek, e- naslov, podjetje, delovno mesto
Za pošiljanje prilagojenih e-novic Soglasje Ime in priimek, e- naslov, podjetje, delovno mesto, podatki o delovanju posameznika (glejte poglavje Kaj so prilagojene e-novice?)
Organizacija in izvedba dogodkov Zakoniti interes zagotavljanja udeležbe na dogodku prijavljenim posameznikom Vrste osebnih podatkov so opredeljene ob posamičnem dogodku
Fotografiranje dogodkov in objava fotografij na socialnih omrežjih Zakoniti interes izvedbe promocijskih dejavnosti Fotografija posameznika

Splošni nameni obdelave, potrebni za varno delovanje upravljavca:

Ti nameni obdelave osebnih podatkov so potrebni, da lahko zagotovimo varno poslovanje za naše naročnike in ustrezno varstvo za upravljavca. Določeno obdelavo osebnih podatkov pa izvajamo tudi, kadar tako zahteva zakonodaja. Prav tako nam spodnji nameni obdelave pomagajo optimizirati našo spletno stran in s tem izboljšati uporabniško izkušnjo. Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, so odvisne od posameznega primera delovanja. Kadar je le mogoče, uporabljamo agregirane podatke, ki vas ne morejo identificirati.

Namen obdelave Pravna podlaga Vrste osebnih podatkov
Izvedba statističnih analiz uporabe naše spletne strani Zakoniti interes zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje Uporaba agregiranih podatkov, ki ne omogočajo identifikacije
Varovanje omrežja v zvezi z uporabo naše spletne strani Zakoniti interes zagotavljanja kibernetske varnosti IP naslov
Preprečevanje goljufij Zakoniti interes zagotavljanja varnega poslovanja
Uveljavitev naših pravic in drugih pravnih zahtevkov Zakon Obseg podatkov je odvisen od posameznega postopka
Zakonske obveznosti Zakon Obseg podatkov je odvisen od posamične zakonske obveznosti.

Kaj so prilagojene e-novice?

Prilagojene e-novice so e-novice, katerih vsebino prilagodimo tako, da odraža vaše interese in zanimanja; na ta način vam zagotovimo informacije, ki so relevantne za vas in vaše področje delovanja. Prilagojene e-novice vam pripravimo na podlagi osebnih podatkov, ki jih zberemo o vas. Za ta namen, poleg podatkov navedenih v tabeli zgoraj, zbiramo še:

 • podatke o tem ali ste odprli našo e-pošto ali ne,
 • katere vsebine ste si ogledali,
 • podatke o uporabi naše spletne strani.

Na podlagi teh podatkov, prilagodimo vsebino e-novic (predstavimo tiste storitve in obvestila, ki so za vas relevantna) in ponudbo (npr. vabilo na dogodek v Ljubljani prejmejo samo naročniki, katerih sedež se nahaja v Ljubljani in okolici).

Prilagojene e-novice vam bomo poslali zgolj na podlagi vašega predhodnega soglasja.

Kdo uporablja moje osebne podatke?

Do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo le tiste osebe, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščene. Do vaših osebnih podatkov tako dostopajo pooblaščeni zaposleni upravljavca in tretje osebe, kot opredeljeno spodaj.

V primeru, da osebne podatke posredujemo tretjim osebam (tj. našim zunanjim obdelovalcem), smejo ti osebne podatke obdelovati le na podlagi sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki opredeljuje pravice in obveznosti zunanjega obdelovalca. Prav tako zunanji obdelovalec teh osebnih podatkov ne sme obdelovati za namene, ki presegajo namene, za katere so bili ti podatki zbrani. Vsi zunanji obdelovalci zagotavljajo ustrezne standarde varnosti osebnih podatkov, ki so skladni s standardi upravljavca.

Vaše osebne podatke posredujemo:

 • poslovnim partnerjem, ki nam pomagajo zagotoviti določene storitve s področja marketinga (pošiljanje e-sporočil, pomoč pri organizaciji dogodkov).

Vaše osebne podatke izvažamo v tretje države, pri čemer pri vsakem prenosu zagotovimo ustrezno varnost osebnih podatkov. Osebne podatke izvažamo v tretje države le, v kolikor nam zunanji obdelovalec zagotovi varnost obdelave, ki je skladna z našimi standardi.

Kako varujete moje osebne podatke?

Za varstvo osebnih podatkov uporabljamo različne organizacijske in tehnične ukrepe, s katerimi zagotavljamo čim višji nivo varnosti osebnih podatkov in jih zaščitimo pred nepooblaščenimi posegi.

Osebne podatke hranimo v fizični in elektronski obliki. Temu primerno smo sprejeli različne ukrepe za varovanje, ki vključujejo:

 • zaklepanje poslovnih prostorov in zaščita z alarmnim sistemom,
 • omejitev dostopa do osebnih podatkov na pooblaščene osebe,
 • zagotavljanje sledljivosti sprememb in vpogleda v osebne podatke,
 • izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov,
 • skrbna izbira in nadzor nad zunanjimi obdelovalci.

Upravljavec bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil informacijskega pooblaščenca, ki predstavlja pristojni nadzorni organ za Slovenijo.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo upravljavec o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

Koliko časa hranite moje osebne podatke?

Namen Rok hrambe
Sklenitev in izvrševanje pogodb o nudenju storitev 3 leta po prenehanju pogodbenega odnosa
Komunikacija s posamezniki na podlagi vašega povpraševanja 90 dni od zaključka komunikacije
Za pošiljanje e-novic Do odjave
Za pošiljanje prilagojenih e-novic Do preklica
Organizacija in izvedba dogodkov  (brezplačni dogodki) 30 dni po izvedbi dogodka
Fotografiranje dogodkov in objava fotografij na socialnih omrežjih Ves čas trajanja obdelave, ki je odvisen od pravil objave na socialnih omrežjih; izbris izvedemo v roku 60 dni od prenehanja obdelave
Izvedba statističnih analiz uporabe naše spletne strani Uporaba agregiranih podatkov, ki ne omogočajo identifikacije
Varovanje omrežja Ves čas trajanja obdelave, skladno z veljavno zakonodajo
Preprečevanje goljufij Ves čas trajanja obdelave, skladno z veljavno zakonodajo
Uveljavitev naših pravic in drugih pravnih zahtevkov Ves čas trajanja obdelave, skladno z veljavno zakonodajo

Kaj pa uporaba socialnih omrežij?

Upravljavec posameznikom omogoča interakcijo preko socialnega omrežja LinkedIn. Socialno omrežje deluje skladno z lastnimi pravili zasebnosti in obdelave osebnih podatkov, za katere upravljavec osebnih podatkov ne odgovarja. Pozivamo vas, da si pogoje socialnega omrežja preberete še preden se odločite za kakršnokoli interakcijo s socialnim omrežjem. Opozarjamo vas, da ste sami odgovorni za kakršnekoli objave preko socialnih omrežij. Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi bila povezana z aktivnostmi posameznika na socialnih omrežjih.

Do politike zasebnosti socialnega omrežja LinkedIn lahko dostopate tukaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kakšne so moje pravice glede obdelave osebnih podatkov?

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov vam pripadajo naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa do osebnih podatkov in informacij o obdelavi. Imate možnost podati zahtevati informacijo katere vaše osebne podatke obdelujemo in pridobiti informacije o obdelavi (tj. namen obdelave, pravna podlaga, ipd.).
 • Pravica do popravka. Imate možnost zahtevati popravo netočnih ali nepopolnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas.
 • Pravica do izpisa. Imate možnost zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Te podatke vam bomo posredovali v strojno berljivi, strukturirani obliki.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov. Pod določenimi pogoji imate pravico do izbrisa osebnih podatkov. Izbris je mogoč, kadar:
  • je namen obdelave osebnih podatkov izpolnjen in podatki niso več potrebni,
  • prekličete privolitev,
  • podate ugovor obdelavi in ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
  • pride do nezakonite obdelave osebnih podatkov,
  • je izbris potreben za izpolnitev pravne obveznosti.
 • Pravica do omejitve obdelave. Pod določenimi pogoji lahko zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov. Omejitev podatkov lahko zahtevate:
  • Kadar zahtevate popravek osebnih podatkov,
  • Kadar je obdelava podatkov nezakonita, vendar vi nasprotujete izbrisu,
  • Kadar upravljavec ne potrebuje več osebnih podatkov za izpolnitev namena, vendar želite vi podatke ohraniti za namene uveljavljanja določenih pravic,
  • Za čas presoje ugovora obdelavi, ki ste ga vložili.

Omejitev obdelave je vedno začasna in preneha, ko preneha razlog omejitve.

 • Pravico do ugovora obdelavi. Pod določenimi pogoji imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V primeru ugovora, bomo vaš ugovor vsebinsko obravnavali in izvedli tehtanje glede na naš zakoniti interes. Ugovor obdelavi osebnih podatkov lahko podate kadar gre za obdelavo na podlagi zakonitega interesa. Ugovor obdelavi lahko vedno podate kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Pravica do posredovanja osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati, da podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo drugemu upravljavcu v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Posredovanje osebnih podatkov lahko zahtevate za podatke, ki se obdelujejo na podlagi pogodbene odnosa ali privolitve in se izvajajo z avtomatiziranimi sredstvi. Posredovanje k drugemu upravljavcu lahko izvedemo le, če je to tehnično izvedljivo; v nasprotnem primeru bomo podatke posredovali vam.
 • Pravica do preklica privolitve. Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi pravne podlage privolitve, imate vedno možnost, da privolitev prekličete. Preklic privolitve izvedete tako da nas kontaktirate na: info@stelkom.si. Opozarjamo vas, da vam po preklicu privolitve določenih storitev morda ne bomo mogli več nuditi. Preklic privolitve ne vpliva na veljavnost obdelave za nazaj.

Vse zgoraj naštete pravice lahko izvajate tako da izpolnjen Obrazec za uveljavitev pravic pošljete na e-naslov: info@stelkom.si. Obrazec vam je na voljo na povezavi. V kolikor zahteve ne boste oddali na obrazcu, si pridržujemo pravico, da vas kontaktiramo in od vas pridobimo dodatne informacije, v kolikor bo to potrebno za zagotovitev zanesljive identifikacije.

Odgovor boste prejeli v roku 30 dni. Ta rok lahko podaljšamo v primeru, da bi bila zahteva z vaše strani obsežna in bi izpolnitev zahteve terjala več časa, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. V kolikor gre za zahteve, ki so očitno neutemeljene ali za ponavljajoče zahteve, si pridržujemo pravico do zaračunavanja razumne pristojbine. Razumna pristojbina upošteva stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa. O plačilu pristojbine vas bomo ustrezno obvestili.

V kolikor menite, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov pri upravljavcu imate pravico podati pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec.