Stelkom se zelo zavzema za konstantno nadgrajevanje znanja zaposlenih. Pred kratkim sta naša sodelavca Janja Smolnikar in Marko Banović uspešno pridobila certifikat EFQM Assessor.

Prejemniki certifikata EFQM so usposobljeni za izvajanje strateške ocene organizacije kot del visoko uspešne ocenjevalne skupine EFQM. V podporo oceni EFQM so kandidati sposobni analizirati ekosistem organizacije, opredelijo strateške prioritete, zastavijo strateško pomembna vprašanja, razvijejo ustrezne hipoteze, uporabijo diagnostična orodja EFQM, pripravijo podrobno poročilo in predstavijo primere dobrih praks.