aktivno sodelujemo pri izvajanju mednarodnega projekta NEDO.