testiranje Cambium privatnega LTE Sistema, pridobljen certifikat ISO 27001, gradnja optičnega omrežja za operaterje (Telemach), projekt gradnje odprtih baznih postaj.