Infrastrukturni projekt s ciljem dodatne izrabe elektroenergetskih virov

Oblikovanje kolokacije za odprte bazne postaje izhaja iz sprejete strategije Stelkoma kot eden izmed infrastrukturnih projektov, s ciljem dodatne izrabe razpoložljivih elektro energetskih virov na infrastrukturi elektro energetskega sistema v Sloveniji.

Storitev je namenjena vsem mobilnim in radiodifuznim operaterjem za namestitev oddajnih anten in opreme na daljnovodni steber oziroma na drugo primerno infrastrukturo v okolju elektro energetskih objektov.

Možnosti za namestitev baznih postaj so še posebej na ruralnih področjih omejene. Uporaba primernih daljnovodnih stebrov z bližino nizkonapetostnega priključka je tako s tehničnega kot tudi okoljevarstvenega vidika zelo ugodna rešitev, saj bistveno zmanjšuje degradacijo prostora z novimi antenskimi stolpi.

Naročnikom zagotavljamo uporabo oziroma najem tehnično opremljene kolokacije, na kateri so zagotovljeni vsi tehnični pogoji za varno namestitev opreme in zanesljivo delovanje bazne postaje operaterja.

Na področju mobilnih omrežij je v prihodnjih letih predvidena občutna rast podatkovnega prometa. Elektro energetski sistem z več tisoč obstoječimi daljnovodnimi stebri in ostalo primerno infrastrukturo lahko v veliki meri zadovolji potrebe operaterjev po novih lokacijah baznih postaj. S tem pa obenem prispeva k zmanjšanju dodatne degradacije prostora z novimi stolpi ter vodi k doseganju sprejetih ciljev digitalne agende Republike Slovenije.

Ključne prednosti:

  • infrastrukturni projekt s ciljem dodatne izrabe elektroenergetskih virov,
  • opremljen in zavarovan prostor,
  • ugodna rešitev s tehničnega in okoljevarstvenega vidika,
  • vodi k sprejetim ciljem agende digitalne Republike Slovenije.