Z izjemnim ponosom sporočamo, da je bila na podlagi revizorjevih zaključkov revizija uspešno opravljena in ni bilo ugotovljenih neskladnosti. To pomeni, da je podjetje Stelkom d.o.o. skladen s standardom ISO 22301:2019 za vse procese – kot eno prvih podjetij v Sloveniji!
ISO 22301 zagotavlja okvir za načrtovanje, vzpostavitev, izvajanje, delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja (BCMS). Pridobljeno znanje obvladovanja organizacijo zaščiti pred motečimi incidenti s pripravljenostjo in hitro odzivnostjo.
Za nas je ta dosežek še en mejnik, ki krepi zaupanje med podjetjem in našimi strankami.