S pomočjo visoko kvalificiranih strokovnjakov zagotavljamo fleksibilne in profesionalne rešitve, kreirane po meri naših naročnikov

Osredotočeni smo izključno na segment poslovnih odjemalcev, katerim ponujamo širok nabor podatkovnih storitev ter jim pogodbeno zagotavljamo najvišji nivo delovanja storitev.

1. Oddaja optičnih vodov v najem

Optična vlakna uporabljamo v telekomunikacijah, kjer nadomeščajo bakrene vodnike. Njihova prednost je v bistveno večji količini informacij, ki jih je mogoče prenesti po enem vlaknu, v majhnih izgubah in neobčutljivosti na elektromagnetne motnje iz okolice. Vsako optično vlakno lahko z uporabo različnih valovnih dolžin prenaša informacije po več kanalih hkrati. Tipično lahko prenašajo med 10 in 400 Gb/s.

Naše hrbtenično omrežje je razporejeno vzdolž elektroenergetskega omrežja z več kot 3.000 km dolžine optičnih vlaken. Posebni kabli so vgrajeni v strelovodne vrvi (OPGW) in so oviti okoli faznega vodnika daljnovoda (OPWR).

Znotraj urbanih naselij tržimo tudi optična vlakna, ki so položena v elektroenergetski kanalizaciji. Tip vlaken in njihova kakovost sta v skladu s priporočilom ITU-T G.652. Svoje optično omrežje stalno povečujemo in nadgrajujemo z novimi povezavami ter s sodobno aktivno opremo.

2. Brezžične povezave

Naše zmogljivo širokopasovno brezžično omrežje uporablja tehnologijo IP-brezžičnega paketnega dostopa in omogoča IP-storitve visokih hitrosti, vključno s hitrimi internetnimi povezavami ter navideznimi privatnimi omrežji.

Uporabnikom nudimo internetno povezavo, ki je vedno aktivna in omogoča takojšen dostop do interneta ter ostalih IP-storitev pri visoki hitrosti prenosa. Sistem z zvezdasto arhitekturo omogoča vzpostavitev povezave do 300 Mbit/s in deluje skladno s standardom IEEE 802.11n.

3. Ethernet VPN povezave

Povezave Ethernet z razponom kapacitete od 1 Mb/s do 10 Gb/s omogočajo transparenten prenos podatkov med dvema točkama (point to point) po omrežju elektrogospodarstva.

Ethernet temelji na protokolu IEEE 802.3 in IEEE 802.1. Omrežje Ethernet omogoča enostavno nadgradnjo v smislu propustnosti, visoko razpoložljivost pri obročni ali zvezdasti topologiji omrežja in s tem visoko varnost prenosa podatkov za uporabnike, ki za svoje delo zahtevajo zanesljiv ter varen prenos podatkov med dvema točkama.

Naše prednosti:

 • Uporaba visoko razpoložljivega omrežja Ethernet za zagotavljanje VPN-povezav
 • Varnost in zasebnost VPN-povezav (navidezno zasebnih omrežij)
 • Medsebojna neodvisnost različnih VPN-povezav
 • Zagotovljena bitna zmogljivost VPN-povezav v omrežju
 • Stalna VPN-povezava z zagotovljenimi SLA-parametri VPN-povezav
 • Možnost najema zveze VPN Ethernet IEEE 802.1Q (ad, ah)

4. IP in VPN povezave

Povezave L3 IP VPN omogočajo povezovanje več oddaljenih enot podjetja v navidezno zasebno omrežje preko omrežja IP/MPLS. Promet uporabnika znotraj omrežja IP/MPLS je logično ločen od ostalih uporabnikov in zato lahko uporablja poljubno IP-naslavljanje (zasebni IP-naslovi). Usmerjanje med lokacijami uporabnikov je omogočeno s pomočjo statičnega usmerjanja ali z uporabo usmerjevalnih protokolov.

Naše prednosti:

 • Visoko zmogljivo transportno omrežje v topologiji zanke – visoka zanesljivost
 • Visoke prenosne hitrosti – do 10 Gb/s
 • Optični ali električni uporabniški vmesniki 10/100/1000/10 GbE
 • Simetričnost povezav
 • Visoka varnost
 • Vpogled v parametre povezave (kakovost storitve)
 • Fleksibilnost – možnost dodajanja novih povezav k obstoječim

5. SDH in DWDM povezave

SDH-kapacitete so ponujene kot zaščitene povezave znotraj obstoječih SDH-obročev. Zaradi večobročnih konfiguracij, združenih s povezljivostjo med dvema točkama (point to point), dosegamo visoko zanesljivost. Ponujene storitve so PDH (E1, E3) in SDH (STM-1/4/16/64) na standardnih vmesnikih.

Značilnost naših SDH-povezav:

 • Visoka razpoložljivost kot posledica navezave na obročno prenosno električno omrežje
 • Razširljivost kapacitet do STM-64 (10 Gb/s)
 • Zmogljivost ‘Add-drop’ od E1 do STM-64
 • Visoko zmogljiv nadzorni sistem z NOC-centrom 24/7
 • Takojšen in proaktiven odziv v primeru uporabnikove zahteve
 • Enostavno in fleksibilno spreminjanje/povečevanje pasovnih širin
 • Visoko zmogljiva oprema proizvajalca ECI Telecom
 • Zanesljive povezave v tujino

DWDM omrežje temelji na najnovejši tehnologiji ROADM kjer se znotraj razvejanega DWDM omrežja različne optične valovne dolžine med končnimi točkami usmerjajo preprosto samo z uporabo nadzornega sistema. Usmerjanje posameznih valovnih dolžin tako ni vezano na tipično p2p DWDM topologijo temveč se lahko dinamično spreminja glede na potrebe naročnika.

Značilnost naših DWDM-povezav:

 • Visoka razpoložljivost kot posledica navezave na obročno prenosno električno omrežje
 • Diverziteta optičnih oprenosnih poti v smislu optičnih obročev
 • Ponujamo od 2,5Gb/s do 400 Gb/s transparentne valovne dolžine
 • Možnost nudenja zaščite na nivoju valovne dolžine
 • Povezljivost LAN/WAN
 • Visoka zanesljivost optičnih valovnih povezav
 • Visoko zmogljiv nadzorni sistem z NOC-centrom 24/7
 • Visoko zmogljiva oprema proizvajalca ECI Telecom
 • Zanesljive povezave v tujino

Podprti so naslednji protokoli in valovne dolžine:

 • 2,5Gb/s netransparentne storitve z uporabo SDH-okvirjanja; uporabniki imajo na voljo: SDH (STM-16), GigE (1GbE), Fibre Channel (1G, 2G), FICON (1G, 2G) ter ESCON (200Mb/s)
 • 2,5Gb/s transparentne storitve
 • 10GbE netransparentne storitve z uporabo SDH-okvirjanja, uporabniki imajo na voljo: SDH (STM-16), GigE (1GbE), Fibre Channel (1G, 2G), FICON (1G, 2G), ter ESCON (200Mb/s)
 • Vmesniki ethernet (LAN PHY) 10 GbE
 • Transparentne storitve 10GbE

6. Internet

Storitev širokopasovnega dostopa do interneta omogoča poslovnim uporabnikom hiter dostop prek protokola IPv4 ali IPv6. Storitev je omogočena prek kakovostnega optičnega ali radijskega dostopa in nudi uporabniku potrebno osnovo za sodobno poslovanje. Povezani smo z vsemi slovenskimi in glavnimi tujimi ponudniki internet storitev ter tako nudimo hitro in kakovostno povezljivost za vse sodobne aplikacije.

Naše prednosti:

 • Zanesljivo in kakovostno lastno omrežje
 • Simetrične hitrosti – do 10 Gbit/s
 • Preprosta in hitra sprememba hitrosti (glede na lokalne možnosti)
 • Možnost dodelitve večjega števila statičnih IP-jev
 • Omrežje namenjeno poslovnim uporabnikom
 • Neposreden stik z vzdrževalno ekipo v primeru napake
 • Vpogled v parametre povezave (kakovost storitve)